Kurs pedagogiczny

Kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu obejmuje łącznie  70 godzin zajęć z psychologii, pedagogiki i metodyki oraz 10 godzin praktyki metodycznej, zgodnie z § 10 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. Nr 224, poz. 1626).

Sposób organizacji  kształcenia

Ilość godzin szkoleniowych:

 • w godzinach edukacyjnych ogółem 80 (w tym : zajęcia teoretyczne 70h i zajęcia praktyczne 10h)
 • częstotliwość zajęć: 2 razy w tygodniu oraz wybrane weekendy

Wymagania wstępne dla uczestników

 • co najmniej tytuł mistrza w zawodzie, którego będą nauczać, lub w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, którego będą nauczać;
 • uczestnicy kursu niemający tytułu mistrza w zawodzie:
 • świadectwo ukończenia technikum, technikum uzupełniającego lub szkoły równorzędnej albo świadectwo ukończenia szkoły policealnej lub dyplom ukończenia szkoły pomaturalnej lub policealnej i tytuł zawodowy w zawodzie, którego będą nauczać, lub w zawodzie pokrewnym do zawodu, którego będą nauczać, oraz co najmniej trzyletni staż pracy w zawodzie, którego będą nauczać, lub
 • świadectwo ukończenia liceum zawodowego i tytuł robotnika wykwalifikowanego lub równorzędny w zawodzie, którego będą nauczać oraz co najmniej czteroletni staż pracy w tym zawodzie nabyty po uzyskaniu tytułu  zawodowego, lub
 • świadectwo ukończenia liceum ogólnokształcącego, liceum technicznego, liceum profilowanego, uzupełniającego liceum ogólnokształcącego, technikum i technikum uzupełniającego kształcących w innym zawodzie niż ten, którego będą nauczać, lub średniego studium zawodowego i tytuł robotnika wykwalifikowanego lub równorzędny w zawodzie, którego będą nauczać, oraz co najmniej sześcioletni staż pracy w tym zawodzie nabyty po uzyskaniu tytułu zawodowego, lub
 • dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku (specjalności) odpowiednim dla zawodu, którego będą nauczać, oraz co najmniej trzyletni staż pracy w tym zawodzie nabyty po uzyskaniu dyplomu lub dyplom ukończenia studiów wyższych na innym kierunku (specjalności) oraz co najmniej sześcioletni staż pracy w zawodzie, którego będą nauczać.

Cele kształcenia i sposoby ich osiągania z uwzględnieniem możliwości indywidualizacji pracy uczestników kształcenia, w zależności od ich potrzeb i możliwości:

przygotowanie pracodawców, pracowników oraz osób prowadzących indywidualne gospodarstwa rolne, dla których praca dydaktyczna i wychowawcza nie stanowi podstawowego zajęcia, do realizacji zadań dydaktycznych i wychowawczych związanych z prowadzeniem praktycznej nauki zawodu dla młodocianych pracowników poprzez umożliwienie im zdobycia:

 • podstawowej wiedzy z dziedziny psychologii i pedagogiki, umiejętności wspierania rozwoju uczniów, indywidualizowania procesu nauczania i podejmowania współpracy z nauczycielami i rodzicami;
 • umiejętności z zakresu metodyki niezbędnych do efektywnego prowadzenia praktycznej nauki zawodu dla młodocianych pracowników, rozbudzania zainteresowań uczniów pracą w zawodzie, właściwego doboru metod kształcenia, a także oceniania osiągnięć edukacyjnych uczniów.

Tematy zajęć edukacyjnychGodz. teoretyczneGodz. praktyczne
Metodyka zajęć praktycznych42
Elementy psychologii14
Podstawy pedagogiki14
Praktyka metodyczna10
Razem7010
80

Edycje kursu pedagogicznego dla instruktorów praktycznej nauki zawodu rozpoczynają się co miesiąc z wyjątkiem wakacji.

 • I edycja – 05 kwiecień 2016
 • II edycja – 10 maj 2016
 • III edycja – 07 czerwiec 2016
 • IV edycja – 06 wrzesień 2016
 • V edycja – 04 październik 2016
 • VI edycja – 07 listopad 2016

Cena: 880 zł

mgr Agata Jakubiak

mgr Agnieszka Jędrzejczyk

mgr Iwona Haszczyc

mgr Iwona Urbańska

Aby zapisać się na kurs pedagogiczny, wystarczy zgłosić swoją chęć udziału w kursie poprzez pocztę elektroniczną lub telefonicznie. Po zgłoszeniu telefonicznym, a także podczas zgłaszania się za pośrednictwem poczty elektronicznej, prosimy o wypełnienie formularza zapisów, który należy dostarczyć (osobiście lub poprzez pocztę) do naszej siedziby przy ul. Grochowskiej 24, w Krakowie (31-521). Formularz zapisów na kurs znajdą Państwo pod tym linkiem.

 • Wpłata zaliczki (lub całości kwoty) na podany w umowie- zgłoszenie numer rachunku bankowego gwarantuje pewne miejsce na liście uczestników szkolenia.
 • Wpłata pozostałej kwoty za kurs musi zostać uregulowana najpóźniej 4 dni przed rozpoczęciem kursu.
 • Oficjalnym zaproszeniem na kurs jest umowa szkolenia wysyłana mailem po dokonaniu wpłaty przed przystąpieniem do szkolenia. Formularz umowy znajdą Państwo pod tym linkiem.

Zajęcia prowadzone są w  5-10 osobowych grupach. Liczba miejsc jest ograniczona.

Po więcej szczegółów odnośnie naszych kursów, zapraszamy pod numerem telefonu 12 292 72 24 lub +48 603 359 864, a także drogą mailową – biuro.agrosalon@op.pl. Nasi pracownicy pozostają do Państwa dyspozycji przez cały tydzień!

Szczycimy się Certyfikatem Małopolskie Standardy Usług Szkoleniowo-Edukacyjnych

Back to Top

Facebook

YouTube